Damgaard A/S er en innovativ metalvirksomhed – etableret i 1977.
I dag er der produktions enheder i Danmark og Letland med tilsammen ca. 70 medarbejdere.

Vi producerer for et bredt udsnit af europæiske erhvervsvirksomheder og i mange forskellige brancher og arbejder med stort fokus på at skabe størst mulig værdi for vores kunder og os selv.

Udvidet ejerkreds

I 2017 har vi udvidet ejerkredsen og dermed styrket ledelsen i Damgaard A/S. Fabrikschef Ole Rense har overtaget en del af virksomheden, og ejerkredsen består nu af stiftende direktør Claus Damgaard og direktør Ole Rense. Claus Damgaard ønskede at danne et tættere og mere forpligtende parløb med Ole Rense, der siden han blev ansat for to år siden, har stået i spidsen for at optimere produktionsgangene. Med makkerskabet er vi godt rustet til at fortsætte vores positive udvikling inden for produktion af komponenter i alle størrelser.

Ole Rense står for den daglige ledelse af virksomheden, mens begge direktører arbejder strategisk med virksomhedens udvikling og vækst.

Vores mål er at styrke væksten og sikre fortsat produktion i Danmark

Det er vores mål at styrke vores position som OEM-leverandør og som udvikler og producent af pladedele til europæiske erhvervsvirksomheder i mange forskellige brancher. Det skal ske gennem automatisering – for eksempel med robotter – og gennem en løbende optimering og udbygning af vores i forvejen moderne maskinpark og produktionslinjer. Ved hele tiden at fokusere på effektivitet og rationalitet kan vi fortsætte væksten og således sikre at kunne producere i Danmark i årene fremover.

Denne målsætning ser ud til at lykkes rigtig godt. Vi er inde i en god og positiv udvikling.

 

 ISO_9001_Cert.jpg