I kraft af vor mangeårige status som OEM - leverandør er vi også vant til at udføre testforløb af forskellige karakterer.

Kriterierne for disse aftales afhængig af produktets kompleksitet og kravene hertil elteknisk som mekanisk.